Rozsévají

Hledám varianty 'rozsévají' [ rozsévat (1) rozsévali (2) rozséval (6) rozsévají (3) rozsévá (6) ]. Nalezeno 16 veršù.
1. Letopisů 21:12...bude v zemi řádit mor a Hospodinův anděl bude rozsévat zhoubu po celé izraelské zemi.' Teď uvaž, jak mám...
Job 4:8...poctiví? Ti, kdo ořou zlo, pokud vím, ti, kdo rozsévají trápení, je sklízejí. Dechem Božím zahynou,...
Žalmy 126:5...jako když na poušti vytrysknou potoky! Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí úrodu s jásáním. Ten, který s...
Přísloví 6:14...falešném srdci zlé věci chystá, neustále sváry rozsévá. Proto, neštěstí jej náhle potká, v mžiku jej...
Přísloví 15:7...darebáka nesou jen trápení. Rty moudrých vědění rozsévají, srdce tupců však nikoli. Oběť darebáků se...
Přísloví 26:18...do sporu, jenž se ho netýká. Jako šílenec, jenž rozsévá smrt zápalnými šípy, které vypouští, takový je, kdo...
Matouš 13:3...o mnoha věcech. Řekl: "Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty...
Matouš 13:4... Řekl: "Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli...
Marek 4:3...jim řekl: "Slyšte: Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty...
Marek 4:4...Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli...
Marek 4:14...porozumíte všem ostatním podobenstvím? Rozsévač rozsévá Slovo. Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cesty,...
Marek 4:15...rozsévá Slovo. Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cesty, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned...
Lukáš 8:5... promluvil v podobenství: "Vyšel rozsévač, aby rozséval své zrno. A jak rozséval, jedno padlo podél cesty,...
1. Korintským 9:11...to dělat v naději, že bude mít podíl z úrodyRozsévali jsme u vás duchovní símě; bylo by snad příliš,...
2. Korintským 9:6...a ne o něco vynuceného. Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude...
Jakub 3:18...dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká. Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti. Odkud...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |