Rozsévači

Hledám varianty 'rozsévači' [ rozsévači (2) rozsévače (2) rozsévač (7) ]. Nalezeno 11 veršù.
Přísloví 6:19...páchat zlo, křivopřísežníka, který klam šíří, a rozsévače svárů mezi bratřími. Opatruj, synu, otcova...
Izaiáš 55:10...zemi a zúrodňuje ji k plození, aby dávala zrno rozsévači a chléb tomu, kdo - takové je i slovo, jež...
Jeremiáš 50:16...mu to, co sám prováděl! Vyhlaďte z Babylonu rozsévače i žence se srpy v čase žně! se každý vrátí...
Amos 9:13... kdy žence dožene oráč a toho, kdo šlape hroznyrozsévač. Hory budou tehdy vínem oplývat a všechny kopce...
Matouš 13:3...vyprávěl o mnoha věcech. Řekl: "Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá semena...
Matouš 13:18... Poslechněte si tedy význam podobenstvírozsévači: Ke každému, kdo slyší slovo o Království a...
Matouš 13:37...podobenství o koukolu na poli." Odpověděl jim: "Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět,...
Marek 4:3... Ve svém vyučování jim řekl: "Slyšte: Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá semena...
Marek 4:14...A jak porozumíte všem ostatním podobenstvímRozsévač rozsévá Slovo. Ti, kterým se rozsévá Slovo podél...
Lukáš 8:5...za ním), promluvil v podobenství: "Vyšel rozsévač, aby rozséval své zrno. A jak rozséval, jedno...
Jan 4:36...úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i žnec. V tom je pravdivé to rčení, žejeden...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |