Rozrušilo

Hledám varianty 'rozrušilo' [ rozrušilo (1) rozrušila (1) rozrušil (3) rozrušen (5) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 41:8...a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce...
Job 4:13...jen šepot pochytil. Nočními vidinami byl jsem rozrušen, když lidi zmáhá těžký sen. Strach přepadl,...
Žalmy 77:5...ztrácím dech! séla Oči zamhouřit nedals mirozrušen jsem, nemohu promluvit. Připomínám si dávné dny,...
Daniel 2:1...roce své vlády měl Nabukadnezar sen, který ho rozrušil tak, že nemohl spát. Král si proto nechal zavolat...
Daniel 2:3...před králem, řekl jim: "Zdál se mi sen, který  rozrušil. Musím se dozvědět, co znamená." Mágové králi...
Daniel 7:15...To, co jsem Daniel v mysli viděl, velmi rozrušilo. Přistoupil jsem tedy k jednomu z těch, kdo tam...
Matouš 2:3..." Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní...
Lukáš 1:29...milostí obdařená, Hospodin s tebou!" Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? přemýšlela. Anděl ale...
Jan 11:33... kteří přišli s . Hluboce pohnut v duchurozrušen se zeptal: "Kam jste ho položili?" "Pojď se...
Jan 13:21... poslal." Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: "Amen, amen, říkám vám, že jeden z vás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |