Rozrůstal

Hledám varianty 'rozrůstal' [ rozrůstejte (2) rozrůstat (1) rozrůstaly (1) rozrůstali (1) rozrůstal (2) rozrůstá (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 1:7... Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali, množili a rozmáhali, takže se jimi naplnila...
Deuteronomium 8:13...stříbra a zlata, se všechen tvůj majetek bude rozrůstat, pak se tvé srdce nepozdvihne, takže bys...
Jeremiáš 29:6...své syny a provdávejte své dcery, mají dětiRozrůstejte se, vás neubývá. Usilujte o prospěch města,...
Skutky 6:1... V době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řecky, stěžovat, že...
Skutky 6:7...se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží přijalo víru. Štěpán,...
Skutky 9:31...bázni a povzbuzovány Duchem svatým se rozrůstaly. Petr obcházel všechny církve a cestou přišel...
1. Korintským 15:58...milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelnírozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro...
Koloským 1:6... totiž evangelium, přišlo k vám. To nese ovocerozrůstá se po celém světě a stejně tak je tomu u vás již...

Slova obsahující rozrůstal: rozrůstal (2) rozrůstali (1) rozrůstaly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |