Rozpustí

Hledám varianty 'rozpustí' [ rozpuštěno (1) rozpustit (1) rozpustilo (1) rozpustil (1) rozpustí (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
Leviticus 21:10...nosit svatá roucha, si na znamení smutku nesmí rozpustit vlasy ani roztrhnout své roucho. Nepřijde k...
Numeri 5:18...do vody. Když tu ženu postaví před Hospodinarozpustí vlasy a do rukou vloží moučnou oběť...
Žalmy 22:15...kosti mám vymknuté. srdce se vosku podobározpustilo se v nitru mém. Patro mám suché jako střep,...
Izaiáš 31:9...mladíky čeká robota. Jejich pevnost se hrůzou rozpustí, jejich velitelé se zděsí před mou korouhví, praví...
Marek 6:45...a jedou napřed na druhou stranu k Betsaidě, než rozpustí zástup. A když se s nimi rozloučil, odešel na horu...
Skutky 13:43...příští sobotu. Jakmile bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí Židé i zbožní proselyté šli za Pavlem a...
Skutky 19:40...mohli obhájit." A po těchto slovech shromáždění rozpustil. Jakmile to pozdvižení skončilo, Pavel svolal...
2. Petr 3:10... Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |