Rozptýlené

Hledám varianty 'rozptýlené' [ rozptýleným (1) rozptýlený (1) rozptýleného (1) rozptýlené (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Izaiáš 11:12...zvedne korouhev, shromáždí rozehnaný Izraelrozptýleného Judu posbírá ze čtyř světových stran....
Sofoniáš 3:10... Ti, kdo uctívají za habešskými řekami, můj rozptýlený lid, ti mi přinesou oběti. V ten den se...
Jan 11:52... A nejen za tento národ, ale také aby shromáždil rozptýlené Boží děti v jedno.) Od toho dne tedy byli...
1. Petr 1:1... Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii,...

Slova obsahující rozptýlené: rozptýlené (1) rozptýleného (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |