Rozpomněl

Hledám varianty 'rozpomněl' [ rozpomněl (3) rozpomeňte (1) rozpomenou (1) rozpomeneš (1) rozpomeň (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Soudců 16:28...Samson volal k Hospodinu: "Hospodine, Pane můjrozpomeň se na ! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože!...
Žalmy 10:12... Hospodine, pozvedni ruku! Na utlačené se, Božerozpomeň! Proč se ničema rouhat Bohu, v srdci si myslet,...
Žalmy 22:28...srdce žije navěky! Všechny zemské končiny se rozpomenou a k Hospodinu se navrátí; před tvojí tváří se...
Žalmy 98:3...zjevil před všemi národy. Na svoji lásku se rozpomněl, na svou věrnost k domu Izraele, aby všechny...
Žalmy 137:7...vše, nade všechny rozkoše! Hospodine, jen se rozpomeň na Edomce v Jeruzalémě v onen den, kdy...
Ezechiel 16:63...smlouvu a poznáš, že jsem Hospodin. Tehdy se rozpomeneš a zastydíš a samou hanbou ani neotevřeš ústa, ...
Jonáš 2:8...Když život opouštěl, na Hospodina jsem se rozpomněl. modlitba k tobě dolehla, našla tvůj svatý...
Abakuk 3:2...letech je znovu zjev, na slitování se v vřavě rozpomeň! Z Temanu přichází Bůh, Svatý přichází z hory...
Marek 11:21... uviděli, že od kořenů uschl. Petr se tehdy rozpomněl a zvolal: "Mistře, podívej se, ten fíkovník,...
Židům 10:32...hrozné je upadnout do rukou živého BohaRozpomeňte se na dřívější dny - kolik zápasů a utrpení jste...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |