Rozplynula

Hledám varianty 'rozplynula' [ rozplynulo (1) rozplynula (2) rozplynou (5) rozplyne (5) ]. Nalezeno 13 veršù.
Jozue 7:5...na stráni je pobíjeli. Lid tehdy ztratil odvahurozplynula se jako voda. Jozue roztrhl svůj plášť, padl...
Job 4:9... Dechem Božím zahynou, závanem jeho hněvu se rozplynou. Lev umí řvát a šelma zavrčí, i lví tesáky se ale...
Job 30:15...mou důstojnost jako by vichr uchvátil, jak oblak rozplynulo se bezpečí. Teď ale duše opouští,...
Žalmy 46:7...bouří se? Hroutí se říše? Na jeho povel se země rozplyne! S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je...
Žalmy 58:8...zuby, tesáky těch lvů, Bože, vylámej! se rozplynou, zmizí jako vody, šípy, jež vystřelili, ...
Žalmy 107:26... Stoupali k nebi, padali do hloubek, hrůzou se rozplynula jejich odvaha. Jak vratký opilec potáceli se,...
Žalmy 146:4... ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den. Blaze tomu, komu Bůh Jákobův pomáhá,...
Přísloví 11:7...naděje v něj složené, spoléhání na jeho sílu se rozplyne. Spravedlivý bude z trápení vysvobozen, na jeho...
Izaiáš 13:7...všechny ruce ochabnou, všechna srdce se strachy rozplynou. Budou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se budou...
Izaiáš 19:1...před ním třesou se, srdce Egypta se strachy rozplyne. Popudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval bratr...
Izaiáš 34:4...se jejich krví rozmočí. Nebeský zástup se celý rozplyne, nebe se jako svitek zavine, všechen jeho zástup...
Izaiáš 51:6...oči k nebi, podívejte se dolů k zemi: Nebe se rozplyne jako dým, země se jako šaty obnosí, její obyvatelé...
2. Petr 3:12...vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |