Rozplakal

Hledám varianty 'rozplakal' [ rozplakaly (2) rozplakala (1) rozplakal (10) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 27:38...Požehnej mně! Mně také, otče!" A Ezau se hlasitě rozplakal. Jeho otec Izák mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytek...
Genesis 29:11...Lábana napít. Nato Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal. A když řekl, že je příbuzný jejího otce, že...
Genesis 42:24...že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátilrozplakal se. Potom se k nim vrátil, promluvil s nimi,...
Genesis 50:17...otce, naše provinění." Josef se při těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy:...
Růt 1:9..." Políbila je na rozloučenou, ale ony se hlasitě rozplakaly. "Raději půjdeme s tebou k tvému lidu," říkaly...
Růt 1:14...ruka se obrátila proti mně!" Tehdy se rozplakaly ještě více. Orpa nakonec svou tchyni políbila a...
1. Samuel 1:7...svatyně. Jednou ji ponižovala tak, že se rozplakala a nemohla ani jíst. Její muž Elkána řekl:...
1. Samuel 24:17...to tvůj hlas, Davide, synu můj?" a hlasitě se rozplakal. "Jsi spravedlivější než ," řekl Davidovi....
2. Královská 8:11... z toho byl Chazael nesvůj. Tehdy se Boží muž rozplakal. "Proč pláčeš, pane můj?" ptal se ho Chazael....
Matouš 26:75...kohout, třikrát zapřeš." Vyšel ven a hořce se rozplakal. Ráno se všichni vrchní kněží a starší lidu...
Lukáš 19:41...kamení!" Když dorazil na hřeben a uviděl městorozplakal se nad ním: "Ó kdybys poznalo aspoň v tento svůj...
Lukáš 22:62...kohout, třikrát zapřeš." Vyšel ven a hořce se rozplakal. Ti, kdo Ježíše hlídali, se mu posmívali a...
Jan 11:35..."Pojď se podívat, Pane," řekli mu. Ježíš se rozplakal. "Podívejte, jak ho měl rád!" řekli Židé...

Slova obsahující rozplakal: rozplakal (10) rozplakala (1) rozplakaly (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |