Rozpálené

Hledám varianty 'rozpálené' [ rozpálenou (1) rozpálení (2) rozpálené (10) ]. Nalezeno 13 veršù.
Žalmy 21:10...najde tvá pravice! přijdeš, spálíš jerozpálené peci - ve svém hněvu je zničí Hospodin, jeho oheň...
Daniel 3:6...by nepadl a neklaněl se, bude ihned hozen do rozpálené ohnivé pece!" Jakmile tedy všichni ti lidé ze...
Daniel 3:11...a kdokoli by nepadl a neklaněl se, bude hozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou tu ale jistí Židé, které jsi...
Daniel 3:15...Jestli se nepokloníte, budete ihned hozeni do rozpálené ohnivé pece! A který bůh by vás mohl zachránit z...
Daniel 3:17...ctíme, bude chtít zachránit, zachrání násrozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne,...
Daniel 3:20...Šadracha, Mešacha a Abednega svážou a hodí je do rozpálené ohnivé pece. A tak ty muže svázali, jak byli - v...
Daniel 3:21...pláštích, kalhotách i čepicích - a hodili je do rozpálené ohnivé pece. Protože byl králův rozkaz tak přísný...
Daniel 3:23...a Abednego, pak dopadli svázaní doprostřed rozpálené ohnivé pece. Náhle se král Nabukadnezar zděsil....
Daniel 3:26...jako boží syn!" Nabukadnezar přistoupil k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: "Šadrachu, Mešachu,...
Ozeáš 7:4...velmože svou lží. Všichni jsou samí cizoložnícirozpálené peci podobní, ve které pekař ani topit nemusí,...
Ozeáš 7:5...prokvasí. V den královy slavnosti velmoži vínem rozpálení, zmožení - a on si třese rukou se zrádci! Jejich...
Ozeáš 7:7... ráno pak vzplane plameny. Jako pec jsou všichni rozpálení, své vlastní vládce sžírají; jejich králové se...
Sofoniáš 3:8...a vyliji na svou prchlivost, všechnu svou rozpálenou zlost. Ano! Žár žárlivosti pohltí celou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |