Roznítili

Hledám varianty 'roznítili' [ roznítily (1) roznítili (2) roznítil (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 32:14...otců, vy plemeno hříšníků, abyste ještě více roznítili Hospodinův planoucí hněv proti Izraeli! Jestliže...
2. Samuel 22:13...plný deště byl jeho stan. Od žáru jeho obličeje roznítily se blesky plamenné, Hospodin v nebi zaburácel,...
Jeremiáš 17:4...vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť jste roznítili plamen mého hněvu - a bude hořet navěky!" Tak...
Ageus 1:14...jsem s vámi, praví Hospodin." Hospodin tenkrát roznítil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |