Rozmaru

Hledám varianty 'rozmaru' [ rozmary (1) rozmaru (2) rozmarech (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 49:6...muže ve svém hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich hněv, že je tak prudký, a jejich...
Ester 5:9..." Toho dne Haman odcházel veselý a v dobrém rozmaru. V paláci ale potkal Mordechaje a ten před ním...
Přísloví 10:3...před smrtí. Hospodin nenechá poctivého lačnětrozmary darebáků ale zavrhne. Líné dlaně přivedou na mizinu...
2. Petr 2:13...poskvrnou a hanbou, když na nich hýří ve svých rozmarech. S očima plnýma cizoložství nenasytně baží po...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |