Rozměr

Hledám varianty 'rozměr' [ rozměry (19) rozměrů (2) rozměru (1) rozměr (1) ]. Nalezeny 22 verše.
Exodus 26:2...lokte široký. Všechny pruhy budou mít stejné rozměry. Pět pruhů je spojeno v jeden kus; rovněž tak...
Exodus 26:8...široká. Všech jedenáct houní bude mít stejné rozměry. Spoj zvlášť pět houní a šest houní. Tu šestou...
Exodus 36:9...a čtyři lokte široký. Všechny pruhy měly stejné rozměry. Pět pruhů spojili k sobě; rovněž tak druhých pět...
Exodus 36:15...lokte široká. Všech jedenáct houní mělo stejné rozměry. Spojili zvlášť pět houní a šest houní...
1. Královská 6:25...křídel 10 loktů. Oba cherubové měli stejný rozměr a stejný tvar. Jeden i druhý cherub byl 10 loktů...
1. Královská 7:19...sloupů stojících v předsíni měly tvar liliírozměru čtyř loktů. Na hlavicích obou sloupů byly nahoře...
1. Královská 7:37...stojanů. Všechny byly stejně odlité, stejných rozměrů a stejného tvaru. Vyrobil také deset bronzových...
Job 38:5...Jen pověz, když tomu rozumíš. Kdo určil její rozměry? To jistě víš! Kdopak ji mírou přeměřil? Do čeho...
Job 38:18...Spatřil jsi brány temnoty? Pochopils zemské rozměry? Jen pověz, když všemu rozumíš! Kudy vede cesta k...
Ezechiel 40:10...straně tři výklenky a ty tři měly vždy stejné rozměry. Také pilíře po jedné i druhé straně měly vždy...
Ezechiel 40:21...i druhé straně a rovněž pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty v první bráně. Byla 50 loktů dlouhá a 25...
Ezechiel 40:22...široká. Její okénka, síň i palmy měly stejné rozměry jako ve východní bráně. Stoupalo se k po sedmi...
Ezechiel 40:24...bránu. Změřil její pilíře i síň a měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po...
Ezechiel 40:28...nádvoří. Změřil tuto jižní bránu a měla stejné rozměry jako předchozí brány. Také její výklenky, pilíře a...
Ezechiel 40:29... Také její výklenky, pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po...
Ezechiel 40:32...vedl na východ. Zde změřil bránu a měla stejné rozměry jako ty předchozí. Také její výklenky, pilíře a síň...
Ezechiel 40:33... Také její výklenky, pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po...
Ezechiel 40:35...přivedl k severní bráně. Změřil ji a měla stejné rozměry jako ty předchozí. I ona měla výklenky, pilíře, síň...
Ezechiel 43:10...za své hříchy. si uvědomí dokonalost jeho rozměrů a zastydí se za vše, co páchali. Ukaž jim...
Ezechiel 43:13... Hle - toto je zákon chrámu." Toto jsou rozměry oltáře v loktech (počítaje lokty o dlaň delší):...
Ezechiel 46:22...a 30 loktů široké. Všechny čtyři měly stejné rozměry. Každý z těch čtyř dvorků měl uvnitř kolem dokola...
Ezechiel 48:16... Město bude stát uprostřed a bude mít tyto rozměry: 4 500 loktů na severu, 4 500 loktů na jihu, 4 500...

Slova obsahující rozměr: rozměr (1) rozměru (1) rozměrů (2) rozměry (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |