Rozměř

Hledám varianty 'rozměř' [ rozměřím (2) rozměřil (1) rozměří (1) rozměřena (1) rozměř (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Deuteronomium 19:3... kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictvírozměř vzdálenosti a rozděl její území na tři díly, aby se...
Žalmy 60:8..."Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád, můj je Manases, Efraim je helma...
Žalmy 108:8..."Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád, můj je Manases, Efraim je helma...
Izaiáš 34:17...jim losem určí podíly, svou rukou jim tu zemi rozměří, aby ji navždy ovládli, aby v žili navěky. ...
Izaiáš 40:12...ovečky. Kdo shrnul vody do hrsti a nebe prsty rozměřil? Kdo prach země vsypal do mírky, kdo vložil hory...
Amos 7:17...a tví synové i dcery padnou mečem. Tvá země bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté. Izrael musí...

Slova obsahující rozměř: rozměř (1) rozměřena (1) rozměří (1) rozměřil (1) rozměřím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |