Rozmístil

Hledám varianty 'rozmístil' [ rozmístil (6) rozmísti (1) rozmístěni (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 32:8...Když Nejvyšší usazoval národy, lidské syny když rozmístil na zemi, dle počtu synů Izraele hranice ostatním...
2. Samuel 8:14...18 000 Edomců. Umístil mezi Edomci posádkyrozmístil je po celém Edomu. Všichni Edomci se stali...
1. Královská 5:8...a slámu pro tažné a jezdecké koně, kdekoli byli rozmístěni. Bůh obdařil Šalomouna nesmírnou moudrostí a...
2. Letopisů 11:23...mohl prohlásit králem. Ostatní své syny chytře rozmístil po všech judských a benjamínských krajích do...
2. Letopisů 17:2...efraimských městech, která zabral jeho otec Asarozmístil posádky. Hospodin byl s Jošafatem, neboť chodil...
2. Letopisů 17:19...000 ozbrojenců. Ti sloužili králi a další král rozmístil v opevněných městech po celém Judsku. Když...
2. Letopisů 33:14...zvýšil. Po všech opevněných městech v Judsku rozmístil vojenské velitele. Z Hospodinova chrámu odstranil...
Ezechiel 4:2...proti němu obléhací val, navrš proti němu náseprozmísti proti němu jednotky a rozestav kolem něj beranidla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |