Rozlukový

Hledám varianty 'rozlukový' [ rozlukový ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 24:1...na najde nějakou nepatřičnost. Napíše tedy rozlukový list, ho do ruky a pošle ji pryč z domu....
Deuteronomium 24:3...muže, ale ten si ji také zprotiví, napíše  rozlukový list, ho do ruky a pošle ji z domu. Anebo...
Izaiáš 50:1... tvůj vykupitel. Toto praví Hospodin: Kde je rozlukový list vaší matky, se kterým jsem ji odehnal? Komu...
Jeremiáš 3:8...všemu jejímu cizoložství propustil a dal  rozlukový list. Její sestra, ta zrádkyně Juda, se toho ale...
Matouš 5:31...‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí dát rozlukový list.' vám však říkám, že každý, kdo zapudí...
Matouš 19:7...Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka dostat rozlukový list?" Odpověděl jim: "To kvůli tvrdosti vašeho...
Marek 10:4...řekl jim na to. "Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji," odpověděli. "To přikázání vám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |