Rozloučeni

Hledám varianty 'rozloučeni' [ rozluč (1) rozloučím (3) rozloučili (1) rozloučila (1) rozloučil (7) rozloučeni (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
Jozue 2:21...jak jste řekli," odpověděla jim. Potom se s nimi rozloučila a když odešli, uvázala do okna karmínovou šňůru....
1. Samuel 9:19...dnes budete jíst se mnou. Než se s tebou ráno rozloučím, povím ti všechno, co máš na srdci. A o ty oslice...
1. Samuel 9:26...Saula na střeše zavolal: "Vstávej, se s tebou rozloučím." Saul tedy vstal a společně se Samuelem vyšli...
2. Samuel 1:23...Jonatane, v životě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než orli, silnější než lvi! Dcery...
2. Samuel 19:32...a provázel krále k Jordánu, aby se tam s ním rozloučil. Barzilaj byl velmi starý, bylo mu osmdesát...
2. Královská 5:24...a schoval to tam v jednom domě. S muži se rozloučil a oni odešli. Také on odešel a vrátil se ke svému...
Micheáš 1:14... zde je zdroj vzpoury Izraele. S Morešet-gatem rozluč se, jako když otec dává věno nevěstě. V domech...
Marek 6:46...Betsaidě, než rozpustí zástup. A když se s nimi rozloučil, odešel na horu, aby se modlil. Pozdě večer byla...
Lukáš 9:61..."Pane, půjdu za tebou, ale dovol, se napřed rozloučím se všemi doma." Ježíš mu odpověděl: "Kdo se chopí...
Skutky 18:18...nedbal. Když tam Pavel pobyl ještě nějakou doburozloučil se s bratry a vyrazil s Priscillou a Akvilou na...
Skutky 20:1...to pozdvižení skončilo, Pavel svolal učedníkyrozloučil se s nimi a vyrazil do Makedonie. Prošel ty kraje...
Skutky 21:1...ho doprovázeli k lodi. Když jsme se konečně rozloučili, zvedli jsme kotvy a vypluli přímým směrem na...
1. Korintským 13:11...jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale...
2. Korintským 2:13...nenašel svého bratra Tita. Proto jsem se s nimi rozloučil a vydal se do Makedonie. Ale díky Bohu, který nás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |