Rozloženo

Hledám varianty 'rozloženo' [ rozložili (3) rozložil (4) rozloží (2) rozloženo (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Leviticus 1:8...oltáři oheň a narovnají na něj dříví. Na pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se...
Numeri 4:7...modré látky na stole chlebů předložení a na něj rozloží mísy, pohárky, číše a konvice pro úlitby; na stole...
2. Samuel 5:18...se do pevnosti. Když Filištíni přitáhlirozložili se v údolí Refaim, David se ptal Hospodina: "Mám...
2. Samuel 5:22...muži odnesl. Filištíni později znovu vytáhlirozložili se v údolí Refaim. David se ptal Hospodina, a ten...
2. Královská 19:14...a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova chrámurozložil ho před Hospodinem. Ezechiáš se tehdy k Hospodinu...
Žalmy 136:6...- jeho láska trvá navěky! On na vodách zemi rozložil - jeho láska trvá navěky! On veliká světla učinil,...
Izaiáš 37:14...a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova domurozložil ho před Hospodinem. Ezechiáš se tehdy k Hospodinu...
Izaiáš 42:5...praví Bůh - Hospodin, jenž stvořil nebe, které rozložil, jenž překlenul zemi i co raší z , jenž lidem na...
Marek 6:40...posadili v hloučcích na zelené trávě. Když se rozložili ve skupinách po stu a po padesáti, vzal těch pět...
Zjevení 21:16...město, jeho brány i jeho hradbu. (Město je rozloženo do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka.)...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |