Rozlišujte

Hledám varianty 'rozlišujte' [ rozlišujte (4) rozlišuje (2) rozlišovat (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Leviticus 10:10...je věčné ustanovení pro všechna vaše pokoleníRozlišujte mezi svatým a nesvatým a mezi čistým a nečistým...
Leviticus 11:47...i všeho, co se hemží po zemi. Podle něj se rozlišuje mezi čistým a nečistým a mezi povolenými a...
Leviticus 20:25... váš Bůh, který vás oddělil od národů. Proto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a mezi čistým a...
2. Samuel 14:17...slovo pana krále přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje dobro a zlo jako Boží anděl. Kéž je Hospodin,...
1. Královská 3:9...chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lidrozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento...
Job 12:11...v dech každého lidského těla. Což neumí ucho rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat? Náleží...
Job 34:3... vy znalci, naslouchejte mi. Vždyť ucho umí rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat. Rozhodněme...
Jeremiáš 15:19...stál přede mnou jako můj služebník. Budeš-li rozlišovat mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy. se...
Efeským 5:10...spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravděRozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných...
1. Jan 4:1... Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |