Rozléhalo

Hledám varianty 'rozléhalo' [ rozléhat (2) rozléhalo (2) rozléhal (1) rozléhá (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Ezdráš 3:13...v radostném křiku. Lid volal hlasitě, se to rozléhalo široko daleko. Když nepřátelé Judy a Benjamína...
Nehemiáš 12:43...se i ženy a děti a jeruzalémské veselí se rozléhalo široko daleko. Toho dne byli ustanoveni muži...
Izaiáš 65:19...nebude slyšet pláč, křik se tam nebude nikdy rozléhat! nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár...
Jeremiáš 6:7...toho města tryská zloba. Útlak a zhouba se v něm rozléhá, jeho bolesti a rány mám stále před očima....
Ezechiel 10:5...Hospodinovy slávy. Šelest cherubích křídel se rozléhal k vnějšímu nádvoří - znělo to, jako když mluví...
Zachariáš 12:11...umře prvorozený. V onen den se Jeruzalémem bude rozléhat veliký pláč, jako byl pláč v Hadad-rimonu na pláni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |