Rozkvete

Hledám varianty 'rozkvete' [ rozkvetou (1) rozkvetly (2) rozkvetla (2) rozkvetete (1) rozkvete (5) rozkvést (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
2. Samuel 23:5...stvrzenou? Všechnu tu spásu, všechno to blaho by rozkvést nenechal! Darebák jak trní vyvržen bude, rukou se...
Kazatel 12:5...bát výšek a každá cesta hrozbu znamená, mandloň rozkvete bílým květem, příliš těžká je i kobylka a všechna...
Píseň 6:11...zda pučí réva, pohlédnout, jabloně granátové zda rozkvetly. A hle, než nadál jsem se, posadila do vozů...
Izaiáš 17:11...ještě v den sadby, ještě to ráno kdyby ti rozkvetly, sklizeň ti ale najednou zmizí v den choroby a...
Izaiáš 27:6...dny, kdy Jákob vpustí kořeny; Izrael vypučírozkvete, naplní svět svým ovocem. Bil snad Bůh Izrael tak...
Izaiáš 35:2... s jásotem kvete pustina! Jak z růže květ  rozkvete, rozezní se jásotem! Bude dána sláva...
Izaiáš 58:8...svítání tvé světlo vytryskne a tvé zdraví rychle rozkvete; tvá spravedlnost bude předcházet a Hospodinova...
Izaiáš 66:14...útěchy. to uvidíte, vaše srdce zajásá a celí rozkvetete jako bylina. Hospodinovým služebníkům bude...
Ezechiel 7:10... ten den - hle, tu je! Zkáza propukla, hůl rozkvetla, pýcha vypučela, krutost vyrostla ve kmen zla....
Ozeáš 14:6...se od nich odvrátí. Stanu se Izraeli rosourozkvete jako lilie. Zapustí kořeny jako cedr v Libanonu,...
Ozeáš 14:8...zabydlí a vyraší jako obilí. Jak vinná réva rozkvetou a získají si slávu, jako víno z Libanonu. Co...
Židům 9:4...níž byl zlatý džbán s manou, Áronova hůl, která rozkvetla, a desky smlouvy. Nad truhlou byli cherubové Boží...

Slova obsahující rozkvete: rozkvete (5) rozkvetete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |