Rozkvétá

Hledám varianty 'rozkvétá' [ rozkvétat (3) rozkvétá (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 52:10... ale budu jako oliva - v Božím domě budu rozkvétat. Na Boží lásku totiž spoléhám stále, napořád....
Žalmy 90:6...pouhý sen, tráva, jež zítra pomine: ráno rosterozkvétá, večer skosena usychá! Pro tvé rozlícení hyneme,...
Žalmy 90:17...s námi zůstává, dílo našich rukou mezi námi rozkvétá, dílo našich rukou rozkvétá! Ve skrýši...
Žalmy 102:29...budou žít dál, jejich símě bude před tebou rozkvétat! Žalm Davidův. Dobrořeč, duše , Hospodinu a...
Ezechiel 17:24...zvyšuji, zelený strom nechám usychat a suchý rozkvétat. To říkám Hospodin; to učiním." Dostal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |