Rozkázal

Hledám varianty 'rozkázal' [ rozkáže (1) rozkázal (19) ]. Nalezeno 20 veršù.
1. Samuel 14:34...Saul. "Hned ke mně přivalte veliký kámen." Potom rozkázal: "Rozejděte se do vojska a řekněte jim: Přiveďte...
1. Samuel 16:16...řekli: "To děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby vyhledali někoho, kdo umí...
1. Samuel 22:17...Achimelechu - ty i všichni tví příbuzní!" A hned rozkázal strážím, které stály u něj: "Na ! Pobijte...
2. Samuel 4:12...po vás a sprovodit vás ze světa?!" Nato David rozkázal svým mládencům, aby je zabili. Usekali jim ruce i...
1. Královská 3:24... ten mrtvý je tvůj a ten živý můj.'" Tehdy král rozkázal: "Přineste mi meč." Přinesli mu tedy meč....
1. Královská 20:12...se svými králi. Jakmile uslyšel ten vzkazrozkázal svým mužům: "Nástup!" a tak nastoupili proti městu...
1. Královská 20:18...Samaří vyrazili nějací muži. "Zajměte je živé," rozkázal, " jdou vyjednávat nebo bojovat!" Za mladíky...
1. Královská 22:9... Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníkarozkázal: "Rychle, Michajáše, syna Jimlova!" Král Izraele a...
1. Královská 22:26...odpověděl mu Michajáš. Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města...
1. Královská 22:31...Izraele před bitvou přestrojil. Aramejský král rozkázal svým dvaatřiceti vozatajům: "Nebojujte s malým ani...
1. Královská 22:34...izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez z boje! Jsem...
2. Královská 6:13...králi i to, co říkáš v ložnici." Král tedy rozkázal: "Jděte zjistit, kde je! Nechám ho tam zajmout."...
2. Královská 9:21... syn Nimšiho; jede jako šílený." "Zapřahej!" rozkázal na to Joram. Zapřáhl mu tedy vůz a izraelský král...
2. Královská 10:14...krále a syny královny matky." "Zajměte je živé!" rozkázal Jehu. Zajali je tedy živé a všech dvaačtyřicet...
2. Letopisů 18:8... Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníkarozkázal: "Rychle, Michajáše, syna Jimlova!" Král Izraele a...
2. Letopisů 18:25...odpověděl mu Michajáš." Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města...
2. Letopisů 18:30...Izraele před bitvou přestrojil. Aramejský král rozkázal svým vozatajům: "Nebojujte s malým ani s velkým,...
2. Letopisů 18:33...izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez z boje! Jsem...
Ester 6:1...dal postavit ten kůl. noci král nemohl spátRozkázal tedy, mu přinesou kroniku říšských záznamů....
Ester 7:9... vysoký na padesát loktů." "Pověste ho na něj!" rozkázal král. A tak Hamana pověsili na kůl, který postavil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |