Rozjasnily

Hledám varianty 'rozjasnily' [ rozjasnily (2) rozjasnil (2) rozjasní (1) rozjasni (9) ]. Nalezeno 14 veršù.
Numeri 6:25...žehná a chrání ! Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Hospodin k tobě...
1. Samuel 14:27...do plástve medu. Nabral ho, ochutnal a oči se mu rozjasnily. Jeden z mužů mu tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal...
1. Samuel 14:29...řekl na to Jonatan. "Jen se podívejte, jak se mi rozjasnily oči, sotva jsem ochutnal trochu medu. Co teprve,...
Ezdráš 9:8...jsme zakotvit na jeho svatém místě; náš Bůh nám rozjasnil oči a dal nám v našem zotročení maličko pookřát....
Job 26:13...rozdrtil svou moudrostí. Nebe svým dechem rozjasnil, slizkého hada svou rukou poranil. A to jsou z...
Žalmy 4:7... štěstí okusit? Svou tvář nad námi, Hospodinerozjasni!" srdce plníš větší radostí, než když sklízejí...
Žalmy 13:4...Pohleď, odpověz mi, Hospodine, Bože můjRozjasni oči, jako mrtvý neusnu! můj sok neřekne:...
Žalmy 31:17... vysvoboď z ruky nepřátel, kteří stíhajíRozjasni svou tvář nad svým služebníkem, pro svoji lásku...
Žalmy 67:2... Smiluj se nad námi, Bože, požehnej námrozjasni nad námi svoji tvář! séla je tvá cesta na zemi...
Žalmy 80:4...moc, přispěj nám na pomoc! Bože, navrať násrozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Hospodine,...
Žalmy 80:8...se nám vysmívá. Bože zástupů, navrať násrozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Z Egypta...
Žalmy 80:20...uctívat! Hospodine Bože zástupů, navrať násrozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Pro...
Žalmy 119:135...bezpráví, abych se řídil tvými pravidly.  Rozjasni svou tvář nad služebníkem svým, nauč prosím...
Daniel 9:17...svého služebníka. Kvůli sobě samému, Panerozjasni svou tvář nad svou zpustošenou svatyní. Nakloň své...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |