Rozhorlení

Hledám varianty 'rozhorlení' [ rozhorlení (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 25:11...nich mou horlivostí, a tak jsem ve svém rozhorlení syny Izraele nezahubil. Proto mu řekni, že ...
2. Královská 23:26...Mojžíšovým. Hospodin se ale přesto neodvrátil od rozhorlení svého velikého hněvu, kterým vzplál proti Judovi...
Ezechiel 38:19...izraelskou zem, vzplane můj prudký hněv. Ve svém rozhorlení, v plameni svého zuření prohlašuji: V ten den...
Zjevení 14:10...Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |