Rozhojnil

Hledám varianty 'rozhojnil' [ rozhojnit (1) rozhojnil (1) rozhojní (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Deuteronomium 1:11...na nebi! Kéž vás Hospodin, Bůh vašich otcůrozhojní ještě tisíckrát více a kéž vám žehná, jak vám...
Žalmy 72:7...napájí. v jeho dnech vzkvétá spravedlivýrozhojní se blahobyt, dokud měsíc nezmizí. panuje od...
Izaiáš 9:2... Rozmnožil jsi tento národ, jeho radost jsi rozhojnil, a tak se radují před tebou, jako se radují při...
2. Korintským 9:8...Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem...
1. Tesalonickým 3:12...Ježíš připraví naši cestu k vám. Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem stejně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |