Rozhodně

Hledám varianty 'rozhodně' [ rozhodně ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 9:5...v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu volat k...
Exodus 3:21...k tomuto lidu tak příznivě, že půjdeterozhodně neodejdete s prázdnou. Každá žena požádá svou...
Leviticus 7:24...se smí užívat k různým účelům, ale jíst jej rozhodně nesmíte. Každý, kdo by jedl tuk dobytčete, z něhož...
Deuteronomium 23:22...to splnit. Hospodin, tvůj Bůh, to od tebe rozhodně očekává, a tak bys měl hřích. Zdržet se slibu však...
Jozue 23:7... Neuchylujte se od něj napravo ani nalevoRozhodně se nesměšujte s národy, které tu s vámi ještě...
1. Samuel 6:3...izraelského boha, neodesílejte ji s prázdnouRozhodně ji musíte poslat zpátky s odškodněním. Tak se...
1. Samuel 15:29... lepšímu, než jsi ty. Věčný izraelský to rozhodně neodvolá a nebude toho litovat. Není to přece...
Daniel 6:15...Když to král uslyšel, velice se zarmoutilRozhodně chtěl Daniela zachránit, a usiloval o jeho...
Marek 9:1... říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojírozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království...
Lukáš 9:27...vám popravdě: Někteří z těch, kdo tu stojírozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří Boží království."...
1. Korintským 16:12...aby za vámi s bratry přišel. Právě teď k vám ale rozhodně nechtěl jít; přijde však, bude mít možnost....
Zjevení 21:27...do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího...

Slova obsahující rozhodně: rozhodně (12) rozhodněme (1) rozhodněte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |