Rozhořčilo

Hledám varianty 'rozhořčilo' [ rozhořčilo (1) rozhořčili (6) rozhořčil (2) rozhořčen (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Žalmy 78:62...tehdy vydal napospas meči, na své dědictví se rozhořčil. Jejich mladíky pohltil oheň, jejich pannám...
Žalmy 106:33...kvůli nim pochybil. V duchu ho tehdy tolik rozhořčili, že se unáhlil svými rty. Potom nevyhladili...
Ezechiel 3:14... zmocnil a vzal pryč. Šel jsem roztrpčenrozhořčen v duchu, ale ruka Hospodinova na mně mocně...
Matouš 20:24...můj Otec." A když to uslyšelo ostatních desetrozhořčili se na ty dva bratry. Ježíš je však zavolal k...
Matouš 21:15... jak v chrámě křičí: "Hosana, Synu Davidův!" rozhořčili se. "Slyšíš, co říkají?" ptali se ho. "Ovšem,"...
Matouš 26:8...vylila mu ji na hlavu. Když to uviděli učednícirozhořčili se: "K čemu taková ztráta? Mohlo se to draze...
Marek 10:14...učedníci je okřikovali. Když to Ježíš uvidělrozhořčil se a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně a...
Marek 10:41...připraveno." A když to uslyšelo ostatních desetrozhořčili se na Jakuba a Jana. Ježíš je ale zavolal k sobě...
Marek 14:4...rozbila a vylila na jeho hlavu, někteří se rozhořčili: "K čemu taková ztráta? Ta mast se mohla prodat...
Lukáš 13:14...a oslavovala Boha. Představeného synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval v sobotní den, a tak řekl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |