Rozhněvání

Hledám varianty 'rozhněvání' [ rozhněvání (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Job 21:30...Vždyť v čase neštěstí je zlosyn ušetřen, v den rozhněvání vyvázne. Kdo mu jeho způsoby vytkne do očí? Za...
Žalmy 69:25... jejich bedra sehni navždycky! Vylij na své rozhněvání, plamen tvé prchlivosti je zachvátí. Jejich...
Jeremiáš 10:24..., Hospodine, ale spravedlivě, ne ve svém rozhněvání, nezdrtíš. Vylij svou zuřivost raději na...
Pláč 2:3... zneuctil království i s jeho velmoži! V zuřivém rozhněvání uťal Izraeli rohy. Před tváří nepřítele odvrátil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |