Rozhlašujte

Hledám varianty 'rozhlašujte' [ rozhlašujte (3) rozhlašuje (1) rozhlašovat (5) rozhlašovali (1) rozhlašoval (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Letopisů 16:8...Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte...
Žalmy 22:32...vyprávět navěky. Přijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou lidu, jenž se teprv narodí, poví, co...
Žalmy 105:1...Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte...
Kazatel 10:20...ani v ložnici; nebeské ptactvo to všechno rozhlašuje, každé tvé slovo roznese na křídlech. Posílej...
Izaiáš 12:4...Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy, jeho jméno prohlašujte jako...
Marek 1:45...pro ." On ale šel a začal hodně mluvitrozhlašovat tu věc tak, že Ježíš nemohl veřejně vejít do...
Marek 5:20...tebou slitoval." Odešel tedy a začal v Dekapoli rozhlašovat, co všechno pro něj Ježíš udělal. Všichni byli...
Marek 7:36... ale čím více jim to zakazoval, tím více to rozhlašovali. Lidé byli naprosto ohromeni. Říkali: "Všechno...
Lukáš 2:17...ležící v jeslích. Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno, a všichni,...
Lukáš 8:39...veliké věci pro tebe udělal Bůh." Odešel tedyrozhlašoval po celém městě, jak veliké věci pro něj Ježíš...
Lukáš 9:60..."Nech mrtvé, pochovávají své mrtvé; ty pojď rozhlašovat Boží království!" Další mu řekl: "Pane, půjdu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |