Rozháníte

Hledám varianty 'rozháníte' [ rozháníte (1) rozhání (5) rozhánějí (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Job 12:23...národy a pak je ničí, dává jim rozmach a pak je rozhání. Vůdce lidu on o rozum připravuje, nechá je bloudit...
Job 37:11...mrznou hladiny. Oblaka vláhou obtíží, mračna rozhání bleskem svým. Ta krouží sem a tam pod jeho vedením,...
Přísloví 20:8...na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám čisté srdce, od hříchu jsem se...
Izaiáš 41:2...je svým mečem obrací, svým lukem je jak stébla rozhání. Žene je, sám ale kráčí v bezpečí stezkou, na...
Jeremiáš 23:1...nad Judou." "Běda pastýřům, kteří hubírozhánějí ovce na pastvině! praví Hospodin. Hospodin,...
Jeremiáš 23:2...o pastýřích pasoucích můj lid: Protože rozháníte a rozptylujete ovce a nestaráte se o , hle,...
Jan 10:12...ovce a utíká. Když se pak vlk vrhá na ovcerozhání je, nádeník utíká, protože je nádeník a na ovcích...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |