Rozestoupily

Hledám varianty 'rozestoupily' [ rozestoupily (1) rozestoupila (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Exodus 14:21...celou noc, se z moře stala souš. Vody se rozestoupily a synové Izraele prošli skrz moře suchou nohou...
Numeri 16:31...Sotva Mojžíš dořekl ta slova, země se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a pohltila je, jejich...
2. Královská 2:8...plášť, svinul ho a udeřil jím do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po suchu na druhou stranu. Když...
2. Královská 2:14... "Kde je on sám?!" A jakmile jím udeřil do vodyrozestoupila se a Elíša přešel na druhou stranu. "Duch...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |