Rozen

Hledám varianty 'rozen' [ rodíte (1) rodit (11) rodím (1) rodily (4) rodili (2) rodila (5) rodí (12) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 3:16...útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on ti...
Genesis 6:1...Jáfeta. Když se lidstvo na zemi začalo množitrodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské...
Genesis 6:4...totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.)...
Genesis 10:21...Heberových synů, bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomci. Semovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad,...
Genesis 16:2...řekla: "Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otrokyní - snad získám syny skrze ni...
Genesis 18:13...Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco...
Genesis 20:17...Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti. Hospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře...
Genesis 22:24...Náchorovi Milka. Také jeho družka jménem Reuma rodila děti: Tebacha, Gachama, Tachaše a Maaku. Sára žila...
Genesis 29:35...Levi, Spojení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu...
Genesis 30:3...je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s ,  rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala...
Genesis 30:9...Neftalí, Můj boj. Když Léa viděla, že přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu...
Genesis 35:16...dál. Když byli nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli porodní bába...
1. Samuel 4:19...snacha, Pinchasova manželka, byla těhotná a měla rodit. Když uslyšela zprávu, že Boží truhla je v zajetí a...
Job 21:10...býk je plodný, nikdy neselže, jejich kráva rodí, o tele nepřijde. Jejich mladí mají volnost jako...
Job 38:29...rosné krůpěje? Z kterého lůna vyšel led? Kdo rodí jíní nebeské, když voda ztvrdne na kámen, povrch...
Job 39:1...bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snad, kdy rodí kamzíci? Bdíš nad laněmi, když sléhají? Počítáš měsíce...
Žalmy 144:13... oplývají veškerou potravou; naše ovce  rodí tisíce mladých, desítky tisíc na naše pastviny. Náš...
Přísloví 17:17...Přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení. Přišel o rozum, kdo rukou upíše se...
Kazatel 3:2...chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu vytrhat, čas...
Izaiáš 26:18... měli jsme bolesti, jen pouhý vítr jsme ale rodili: spásu jsme na zemi nezpůsobili, obyvatelé světa...
Izaiáš 33:11... teď se pozvednu a vyvýším! Těhotní senem, slámu rodíte; ohněm vás pohltí vlastní hněv. Národy budou spáleny...
Izaiáš 51:2...na svého otce Abrahama a na Sáru, jež vás rodila: Když jsem ho povolal, byl jen jediný, požehnal jsem...
Izaiáš 59:4... Doufají v nicotu, mluví lži, počnou trápenírodí neštěstí. Hadí vejce vyseděli, pavoučí sítě osnují....
Izaiáš 66:8...co podobného? Vznikne snad země v jednom dni? Narodí se národ v jeden okamžik? Jakmile však Dcera sionská...
Jeremiáš 4:31...křik jakoby ženy v bolestech, jako když matka rodí poprvé - křik sténající Dcery sionské, jež vzpíná...
Jeremiáš 13:21...spojence? Nepřepadnou bolesti jako ženu, když rodí? Ptáš-li se sama sebe: "Proč to potkalo?" - To za...
Jeremiáš 20:14...den, kdy jsem byl narozen! Den, kdy matka rodila, není požehnán! je zlořečený ten, kdo mému...
Jeremiáš 30:6...klid! Rozhlédněte se a ptejte se: Copak může muž rodit? Proč tedy vidím všechny muže s rukama na břiše jako...
Ezechiel 23:4...a její sestra Oholíba. Potom se vdaly za mnerodily mi syny a dcery. Ohola představuje Samaří a Oholíba...
Ezechiel 31:6...ptáci hnízdili v jeho koruně, pod jeho větvemi rodila všechna zvěř, v jeho stínu žily všechny mocné národy...
Jan 16:21... ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co...
Galatským 4:19...jsem u vás. Děti moje, znovu vás v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus. Chtěl bych...
Galatským 4:24...smlouvy. Jedna je z hory Sinaj a tak jako Hagar rodí své děti do otroctví. Tato Hagar představuje horu...
1. Timoteus 5:14... Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávalyrodily děti, vedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou...
Jakub 1:15...a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počnerodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. Nepleťte se,...
Zjevení 12:2... Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit. Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký...

Slova obsahující rozen: druhorozený (2) hrozen (2) jednorozeného (3) jednorozený (2) jednorozeným (1) narozen (2) narozená (1) narozené (1) narozeného (5) narozenému (2) narozeni (1) narození (23) narozenin (2) narozeniny (1) narozený (5) narozených (2) neurozené (1) novorozence (1) novorozenci (1) novorozený (1) prvorozená (4) prvorozené (27) prvorozeného (40) prvorozenému (7) prvorození (2) prvorozenou (2) prvorozenství (10) prvorozenstvím (1) prvorozený (37) prvorozených (11) prvorozeným (2) přirozené (5) přirozeně (2) přirození (1) přirozením (1) přirozenost (1) přirozenosti (1) přirozeností (1) přirozenou (1) rozený (2) rozených (1) sourozence (7) sourozenci (6) sourozenců (1) sourozencům (5) sourozenec (1) urozené (2) urození (5) urozený (1) urozených (3) urozeným (3) urozenými (1) znovuzrozeni (1) znovuzrození (2) zrození (1) zrozený (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |