Rozehnal

Hledám pøesnì 'rozehnal'. Nalezeno 9 veršù. Další varianty: rozeženu (1) rozeženeš (1) rozežene (1) rozežeň (1) rozehnáni (2) rozehnal (9)
2. Samuel 22:15...zaburácel, hlas Nejvyššího zněl! Deštěm šípů rozehnal je, bleskem svým je rozdrtil! Koryta moří byla...
Žalmy 18:15...zněl: krupobití a blesky plamenné! Deštěm šípů rozehnal je, množstvím blesků rozdrtil! Koryta řek byla...
Žalmy 44:12...obrali! Jak ovce na jatka jsi nás nechal jítrozehnal jsi nás mezi pohany. Za pakatel jsi svůj lid...
Žalmy 68:15...perutě jsou ze zlata! Všemohoucí tenkrát krále rozehnal, jako by temná hora Calmon sněhem zbělala! Ó hory...
Jeremiáš 16:15...ze země na severu a ze všech zemí, do kterých je rozehnal.' Přivedu je totiž zpátky do vlasti, kterou jsem...
Jeremiáš 23:3...stáda pak shromáždím ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich pastvinu, kde se...
Jeremiáš 23:8...ze severní země a ze všech zemí, do kterých je rozehnal.' Vrátí se totiž zpátky do vlasti." O prorocích:...
Jeremiáš 31:10... zvěstujte v krajích daleko za moři: ‚Ten, který rozehnal Izrael, jej zase shromáždí, nad svým stádem bude...
Lukáš 1:51...od pokolení do pokolení. Svou paží dokázal mocrozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky. Mocné svrhl z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |