Rozední

Hledám varianty 'rozední' [ rozednilo (8) rozední (4) ]. Nalezeno 12 veršù.
Soudců 16:2...v klidu, protože si říkali: "Zabijeme ho, se rozední." Samson ale zůstal ležet jen do půlnoci. O půlnoci...
2. Samuel 17:22...a se všemi svými lidmi překročil Jordán. Než se rozednilo, nezůstal jediný, kdo by Jordán nepřekročil....
Přísloví 4:18...jak paprsek světla víc a víc září, se rozední. Cesta darebáků však tone ve tmách, o co klopýtnou,...
Přísloví 31:15...přináší pokrmy zdaleka. Ráno vstává, než se rozední, celé své rodině jídlo připraví, také svým...
Izaiáš 17:14... S večerem přicházejí náhlé hrůzy, než se však rozední, jsou pryč. Takový je úděl těch, kdo nás plení,...
Lukáš 4:42...je mluvit. Věděli totiž, že je Mesiáš. Když se rozednilo, Ježíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho...
Lukáš 6:13... Celou noc strávil v modlitbě k Bohu, a když se rozednilo, zavolal své učedníky. Vybral z nich dvanáct a...
Lukáš 22:66...ho zasypávali sprostými nadávkami. Jakmile se rozednilo, sešli se starší lidu, vrchní kněží i znalci...
Skutky 12:18...a bratrům." Vyšel ven a zamířil jinam. Když se rozednilo, mezi vojáky vypukl nemalý rozruch nad tím, co se...
Skutky 16:35...se, že s celou domácností uvěřil Bohu. Když se rozednilo, poslali městští správci biřice se vzkazem:...
Skutky 23:12...v Jeruzalémě, musíš svědčit i v Římě." Když se rozednilo, někteří Židé se spolčili a zapřísáhli se, že...
Skutky 27:39...pšenici do moře, aby odlehčili loď. Konečně se rozednilo. Nemohli tu zem poznat, ale viděli jakousi zátoku...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |