Rozdupá

Hledám varianty 'rozdupá' [ rozdupou (2) rozdupej (1) rozdupat (1) rozdupám (1) rozdupal (5) rozdupá (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
2. Samuel 22:43...rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je rozdupal! Z různic v lidu zachránils , jako vůdce národů...
2. Královská 19:24... Kopal jsem a vypil vodu cizincům, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých...
Job 39:15... že je rozšlápne něčí noha, že je divá zvěř může rozdupat. Krutá je k mláďatům, jako by její nebyla; že...
Žalmy 18:43...rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je rozdupal! Z různic v lidu zachránils , za vůdce národů...
Žalmy 60:14...jistě udatně zvítězíme - ty, kdo nás nenávidírozdupá! Pro předního zpěváka, na strunný nástroj. Žalm...
Žalmy 68:31...rákosí se skrývá, to stádo buvolů, býčí národyRozdupej dychtící po kusu stříbra, rozežeň národy chtivé po...
Žalmy 108:14...však jistě udatně zvítězíme - on naše nepřátele rozdupá! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Bože, ...
Izaiáš 14:25...Ve své zemi rozdrtím Asyřana, na svých horách ho rozdupám. Můj lid bude zbaven jeho jha, jeho břemeno spadne...
Izaiáš 37:25...do hvozdů. Vykopal jsem, vypil vodu, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých...
Izaiáš 63:3...svém hněvu jsem je pošlapal, ve své prchlivosti rozdupal, mi jejich krev na šaty stříkala, všechna ...
Micheáš 7:10...oči se podívám, ho jak bláto na ulicích rozdupou! Bude to den obnovy tvých zdí, den, kdy se tvé...
Zachariáš 10:5...všichni vladaři. Budou z nich mocní bojovnícirozdupou nepřátele jak bláto v ulicích. Budou se bít, neboť...

Slova obsahující rozdupá: rozdupá (2) rozdupám (1) rozdupávala (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |