Rozdělují

Hledám varianty 'rozdělují' [ rozdělují (1) rozdělujeme (1) rozděluje (1) rozdělovat (3) rozdělovalo (1) rozdělovali (5) rozdělovala (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 2:10...řeka, aby zavlažovala zahradu, a odtud se rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje Píšon....
Numeri 34:18...pokolení určete jednoho vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou jména těch mužů: Káleb, syn...
2. Letopisů 31:15...Šemajáše, Amariáše a Šechaniáše, kteří svědomitě rozdělovali příděly bratřím v jednotlivých kněžských...
2. Letopisů 31:16...kněžských směnách, mladým stejně jako starýmRozdělovali je všem mužům od tří let výše, kteří byli...
2. Letopisů 31:17...podle druhu práce, služebního zařazení a směnyRozdělovali příděly kněžím, kteří byli uvedeni v seznamech...
2. Letopisů 31:19...aby byli svatí. Výše uvedení muži v každém městě rozdělovali příděly kněžím ze synů Áronových, žijícím na...
Nehemiáš 10:35...Boha. Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid je budou přinášet...
Nehemiáš 13:13... Byli spolehliví lidé, a tak dostali za úkol rozdělovat příděly svým bratřím. Pamatuj za to na , Bože...
Žalmy 112:9...nemá strach, nakonec uvidí svých protivníků pádRozděluje štědře, chudým rozdává, jeho spravedlnost navždy...
Ezechiel 21:26...se totiž zastaví na křižovatce, kde se obě cesty rozdělují, a bude si žádat znamení. Bude třást šípy, ptát...
Ezechiel 45:1... z ptactva nebo ze zvěře." " si budete rozdělovat zemi na dědičné podíly, odevzdáte ze země svatý...
Skutky 2:45...všechno společné. Prodávali pozemky a majetkyrozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali...
Skutky 4:35...peníze přinášeli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Joses, který od...
Efeským 2:14...oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |