Rozdělenému

Hledám varianty 'rozdělenému' [ rozdělený (2) rozdělení (6) rozdělenému (1) rozdělené (10) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 10:25...se narodili dva synové: jeden se jmenoval PelegRozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho...
Leviticus 11:4... Velbloud sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Daman sice...
Leviticus 11:5...pro vás nečistý. Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Zajíc sice...
Leviticus 11:6...pro vás nečistý. Zajíc sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Prase sice ...
Leviticus 11:7...kopyto - je tedy pro vás nečistý. Prase sice  rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - je tedy pro vás...
Leviticus 11:26...nečistý do večera. Každý kopytník, který nemá rozdělené kopyto a který nepřežvykuje, pro vás bude nečistý...
Deuteronomium 14:7... zajíc a daman sice přežvykují, ale nemají rozdělené kopyto - budou tedy pro vás nečistí. Vepř sice ...
Deuteronomium 14:8...- budou tedy pro vás nečistí. Vepř sice  rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - bude tedy pro vás...
1. Samuel 23:28... Proto se tomu místu říká Sela-machlekot, Skála rozdělení. Odtud pak odešel a usadil se v pevnosti En-gedi...
1. Letopisů 1:19...se narodili dva synové; jeden se jmenoval PelegRozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho...
2. Letopisů 35:12...bylo určeno k zápalné oběti, a rozdávali to lidu rozdělenému podle otcovských rodů, aby obětovali Hospodinu,...
Daniel 2:41...a zčásti železné znamená, že to království bude rozdělené. Bude však mít v sobě něco ze síly železa, neboť...
Matouš 12:25...myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě zpustne a žádné město nebo dům...
Lukáš 11:17...myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě pustne a dům rozdělený proti domu...
Lukáš 12:51...na zem přinesl pokoj? Říkám vám, ne pokoj, ale rozdělení! Od nynějška jich bude pět rozděleno v jednom...
1. Korintským 11:19... a skoro tomu věřím. Musí totiž mezi vámi býtrozdělení, aby se ukázalo, kteří z vás jsou spolehliví. To,...
1. Korintským 12:25...pozornost těm podřadnějším, aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části navzájem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |