Rozdával

Hledám varianty 'rozdával' [ rozdávali (1) rozdával (2) rozdává (6) ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Letopisů 35:12... Oddělovali, co bylo určeno k zápalné oběti, a rozdávali to lidu rozdělenému podle otcovských rodů, aby...
Ester 2:18...a dvořany. V provinciích vyhlásil svátekrozdával královské dary. Při dalším výběru panen zaujímal...
Žalmy 37:21...a nechce platit, spravedlivý však soucitrozdává. Požehnaní od Boha obdrží zemi, vyhnáni však budou...
Žalmy 112:9...svých protivníků pád. Rozděluje štědře, chudým rozdává, jeho spravedlnost navždy zůstává, jeho roh se...
Přísloví 11:24...k dobru, z nadějí darebáků zbude vztek. Někdo rozdává - a ještě bohatne, jiný škudlí běda - k vlastní...
Přísloví 19:6...člověka si mnozí předcházejí, s tím, kdo rozdává, se každý přátelí. Chuďase nesnáší ani jeho bratři...
Přísloví 21:26... Celý den jenom toužebně touží, spravedlivý však rozdává a neskrblí. Sama ohavnost je oběť ničemů, zvlášť...
Jan 6:11...tisíc mužů. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díkyrozdával sedícím; také ryb rozdal, kolik jen chtěli. Když...
Římanům 12:8... učí; kdo umí povzbuzovat, povzbuzuje; kdo rozdává, je štědrý; kdo pečuje, je pilný; kdo pomáhá...

Slova obsahující rozdával: rozdával (2) rozdávali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |