Rozběhl

Hledám varianty 'rozběhl' [ rozběhlo (1) rozběhli (1) rozběhl (7) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 24:29...matky. Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven k onomu muži u pramene. Uviděl totiž ten nosní...
Genesis 29:13...Lában uslyšel zprávu o svém synovci Jákobovirozběhl se mu naproti. Objal ho, políbil a přivedl ho do...
Exodus 5:12...musíte odvést, se nic nesleví!" A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích paběrkoval...
1. Samuel 3:5...Hospodin. "Tady jsem," odpověděl Samuelrozběhl se za Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ."...
1. Samuel 10:23...odpověděl: "Schovává se tamhle mezi výstrojí." Rozběhli se tam pro něj. Když se pak postavil doprostřed...
1. Samuel 20:36...a hledej šípy, které budu střílet." Chlapec se rozběhl a on vystřelil šíp přes něj. Když chlapec dorazil...
2. Samuel 18:21... co jsi viděl." Habešan se Joábovi poklonilrozběhl se. Sádokův syn Achimaac ale Joába žádal znovu:...
Marek 5:13...do prasat. Asi dvoutisícové stádo se jich pak rozběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci tehdy...
Lukáš 24:12...za tlachání a nevěřili jim. Petr však vstalrozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř, spatřil tam...

Slova obsahující rozběhl: rozběhl (7) rozběhli (1) rozběhlo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |