Rovnosti

Hledám varianty 'rovnosti' [ rovnosti (2) rovnost (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 58:2... mocní, právem rozhodujete, soudíte lidi podle rovnosti? Vždyť máte hanebností plné srdce, po celé zemi...
Žalmy 99:4...Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost stanovil, právo a spravedlnost v Jákobovi konáš ty....
2. Korintským 8:13...ulehčilo a vy se octli v nesnázích, ale jde mirovnost. V tuto chvíli vaše hojnost doplní jejich...
2. Korintským 8:14...mohla doplnit váš nedostatek. Tak nastane rovnost, jak je psáno: "Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo,...
Filipským 2:6...Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe:...

Slova obsahující rovnosti: nerovnosti (1) rovnosti (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |