Rouhání

Hledám varianty 'rouhání' [ rouhání (15) ]. Nalezeno 14 veršù.
Job 11:3...tlacháním všechny umlčíš? Že nikdo neztrestá tvé rouhání? Říkal jsi Bohu: ‚ přesvědčení je ryzí, jsem před...
Žalmy 74:18...zimu sám jsi vytvořil. Vzpomeň si, Hospodine, na rouhání nepřátel, na to, jak národ bláznů tvé jméno urážel!...
Žalmy 139:20...ode , vy vrahouni!" - Když mluví o tobě, je to rouhání, tvé jméno zneužívají nepřátelé tví! Nemám snad,...
Matouš 12:31...mnou, rozptyluje. Proto vám říkám: Každý hříchrouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu jim...
Matouš 26:65...ještě potřebujeme svědky? Právě jste slyšeli rouhání! Co o tom soudíte?" " zemře!" vykřikli...
Marek 2:7...tam a v srdcích si říkali: "Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?" Ježíš...
Marek 3:28...všechny hříchy budou lidským synům odpuštěny, i rouhání, jakkoli by se rouhali. Kdo by se ale rouhal proti...
Marek 14:64..."K čemu ještě potřebujeme svědky? Slyšeli jste rouhání! Co o tom soudíte?" A všichni rozhodli, že zaslouží...
Jan 10:33..."Nechceme kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání," odpověděli mu Židé. "Jsi člověk, a děláš ze sebe...
Jan 10:36...Otec posvětil a poslal na svět, obviňujeterouhání, když jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn'? Nedělám-li skutky...
Skutky 19:37... ti se však nedopustili žádné svatokrádeže ani rouhání proti vaší bohyni. Chce-li Demetrios a ostatní...
Skutky 26:11...jsem je často nechával bičovat a nutil jerouhání. Ve svém nepříčetném hněvu jsem je začal...
Zjevení 2:9...Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou...
Zjevení 17:3...ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |