Rouškou

Hledám varianty 'rouškou' [ roušky (1) roušku (2) rouškou (6) rouška (4) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 34:33... Když k nim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby s ním...
Exodus 34:34...před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku odkládal, dokud odtud nevyšel. Pak vycházel a říkal...
Exodus 34:35...zářící tvář. Potom si Mojžíš znovu zakrýval tvář rouškou, dokud nešel mluvit s Hospodinem. Když Mojžíš...
Leviticus 13:45...bude mít roztržený oděv, rozpuštěné vlasy a s rouškou na ústech bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!' Po celou...
Job 24:15...vyhlíží, ‚Nikdo neuvidí,' říká si a tvář si rouškou zahalí. Za tmy se do domů vlamují, ve dne jsou doma...
Izaiáš 3:19... čelenky, náhrdelníky, přívěsky, náramkyroušky, turbany, stužky, šerpy, voňavky, talismany...
Izaiáš 25:7...Na této hoře odstraní závoj všechny lidi halícíroušku kryjící všechny národy - samu smrt navždy odstraní!...
Jan 11:44...i nohy měl svázané plátny a tvář měl ovinutou rouškou. "Rozvažte ho a nechte ho jít," řekl jim Ježíš....
Jan 20:7...Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátnaRouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny;...
2. Korintským 3:13...otevření, ne jako Mojžíš, který si zakrýval tvář rouškou, aby synové Izraele nepozorovali konec toho, co...
2. Korintským 3:14...dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá - odnímá se totiž jen v Kristu. do...
2. Korintským 3:15... do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí...
2. Korintským 3:16...rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánurouška mizí. Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |