Rostlinám

Hledám varianty 'rostlinám' [ rostliny (8) rostlinu (2) rostlině (1) rostlinám (1) rostlinách (1) rostlina (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 9:22...krupobití - na lidi, dobytek i na každou polní rostlinu v Egyptě." Mojžíš napřáhl svou hůl k nebi a vtom...
Exodus 9:25...poli - jak lidi, tak dobytek. Také všechny polní rostliny to krupobití potlouklo a polámalo všechno polní...
Exodus 10:12...zem, na ni přijdou kobylky a sežerou všechny rostliny v zemi - vše, co zbylo po tom krupobití." Mojžíš...
1. Královská 5:13...a jeho písní bylo tisíc a pět. Hovořilrostlinách od cedru v libanonském pohoří po yzop u zdi...
Žalmy 104:14...tvých! Trávě pro dobytek dáváš růst a také rostlinám k lidskému užitku, aby jim ze země pokrm vyrostl:...
Žalmy 105:35...spočítat housenky! Sežraly jim v zemi všechny rostliny, pohltily vše, co půda urodí. Všechno prvorozené...
Izaiáš 17:10...skálu své síly nemyslíš. Proto, sázíš vzácné rostliny a pěstuješ si révu z ciziny, i kdyby ti vypučely...
Izaiáš 42:15...hory i pahorky, sežehnu na nich všechny rostliny, proměním řeky v ostrovy a jezera vysuším. Slepé...
Izaiáš 61:11...okrášlenou šperky. Tak jako země plodí své rostliny a zahrada vzklíčit svému semeni, tak ...
Jonáš 4:6... Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad hlavou. Dávala mu...
Jonáš 4:7...dne za svítání ale Hospodin zařídil, aby tu rostlinu napadl červ, takže uschla. Když pak vyšlo slunce,...
Jonáš 4:9...odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem kvůli  rostlině?" "To bych řekl! Zlobím se k smrti!" "Tobě je líto...
Jonáš 4:10...bych řekl! Zlobím se k smrti!" "Tobě je líto  rostliny?" řekl Hospodin. "Vždyť jsi ji neobdělával a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |