Rolník

Hledám varianty 'rolník' [ rolníky (1) rolník (3) rolníci (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Jeremiáš 14:4... Půda je rozpukaná, protože v zemi nepršírolníci proto samým zklamáním skrývají hlavu v dlaních. I...
Jeremiáš 31:24...Znovu tam bude žít všechen lid Judy - měšťanérolníci i kočovníci se stády. Ano, občerstvím duši...
Joel 1:11...obilí, víno pryč, olej dochází. Zoufejterolníci, kvílejte, vinaři, kvůli pšenici a ječmeni -...
Amos 5:16... "Ach, běda!" bude slyšet na všech ulicíchRolníky povolají k oplakávání a znalce žalozpěvů k...
Zachariáš 13:5...z kožešiny. "Nejsem prorok," řekne takový, "jsem rolník. Od mládí obdělávám zemi jako nevolník." A když se...
2. Timoteus 2:6...nezíská věnec, nezávodí-li podle pravidel. I rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí úrodu....
Jakub 5:7... buďte trpěliví do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země - trpělivě na ni čeká...

Slova obsahující rolník: rolník (3) rolníky (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |