Roklinách

Hledám varianty 'roklinách' [ rokliny (2) roklině (3) roklinám (3) roklinách (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Deuteronomium 3:29...zem, kterou spatříš." A tak jsme zůstaliroklině naproti Bet-peoru. Nyní tedy, Izraeli, slyš...
Deuteronomium 4:46...odchodu z Egypta. Stalo se to v Zajordání, v roklině naproti Bet-peoru, v zemi emorejského krále Sichona...
Deuteronomium 34:6...Hospodin řekl. Pochoval jej v moábské zemi, v roklině naproti Bet-peoru, ale jeho hrob dodnes nikdo...
Ezechiel 6:3...Panovník Hospodin horám a výšinám, stržímroklinám. Hle, přivádím na vás meč a zničím vaše výšiny!...
Ezechiel 32:6...krev dosáhne k pohořím, budou plné všechny rokliny! zdechneš, nebe zakryji a hvězdy na něm...
Ezechiel 36:4...Panovník Hospodin horám a výšinám, stržímroklinám, zpustošeným troskám a opuštěným městům, která se...
Ezechiel 36:6...izraelské zemi a řekni horám a výšinám, stržímroklinám: Tak praví Panovník Hospodin. Hle - mluvím zuřivě...
Micheáš 1:4...země! Hory se pod ním rozpouštějí, rozvírají se rokliny, podobají se vosku v ohni, vodě stékající horským...
Židům 11:38...po pustinách a horách, po jeskyních a zemských roklinách. Ti všichni díky víře došli u Boha uznání. Přesto...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |