Roklích

Hledám varianty 'roklích' [ roklích (6) roklí (1) rokli (1) rokle (6) ]. Nalezeno 14 veršù.
Jozue 7:24... co k němu patřilo, a odnesli to všechno do rokle Achor. Tam Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do...
Jozue 7:26...to místo se proto dodnes jmenuje Emek-achorRokle neštěstí. Poté Hospodin řekl Jozuovi: "Neboj se a...
Jozue 8:11...se na sever od Aje. Mezi nimi a Ajem byla rokle. Jozue vzal asi pět tisíc mužů a umístil je jako...
1. Samuel 25:20...nic neřekla. Vsedla na osla a sjížděla do horské rokle, když tu proti přichází David se svými muži. (Než...
Job 30:6... křičí za nimi jak za zloději. Ve strmých roklích bydlet musejí, v děrách do země a v jeskyních....
Izaiáš 7:19... Ti všichni přitáhnou a snesou se na strmé rokle i na skalní průrvy, na všechny houštiny i mokřiny. V...
Izaiáš 57:5...kdejakým stromem košatým; zabíjíte své dětiroklích pod skalními útesy! Mezi balvany v roklích najdeš...
Izaiáš 57:6...v roklích pod skalními útesy! Mezi balvanyroklích najdeš svůj úděl, právě ony budou tvým osudem....
Ezechiel 7:16... do hor utečou, všichni však jako holubiroklích naříkat budou nad vinou svou. Každá ruka tehdy...
Ezechiel 31:12...údolí, jeho haluze leží polámány ve všech roklích na zemi. Všechny národy země opustily jeho stín a...
Ezechiel 35:8... Na tvých stráních, v údolích i ve všech roklích budou padat mečem pobití. Způsobím, že z tebe zbude...
Ozeáš 2:17...promluvím. Její vinice tehdy navrátímRokle neštěstí se stane Bránou k naději, a tehdy mi...
Joel 4:18... kopce přetékat budou mlékem a každou judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova domu pramen vyrazí a...
Zachariáš 1:8...na rudém koni! Stál mezi myrtami v hluboké rokli a za ním koně rudí, zlataví a bílí. "Co to znamená,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |