Rodopisu

Hledám varianty 'rodopisu' [ rodopisy (1) rodopisů (2) rodopisu (1) rodopisech (4) rodopis (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Letopisů 1:29...Abrahamovi: Izák a Izmael. Zde jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel,...
1. Letopisů 5:1...dáno synům Izraelova syna Josefa; proto nenírodopisu zaznamenán jako prvorozený. Nejmocnější mezi svými...
1. Letopisů 5:7...podle svých rodin, jak jsou uvedeni ve svých rodopisech: Jehiel (jejich vůdce), Zachariáš, Bela, syn...
1. Letopisů 7:2... Za dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsánirodopisech v počtu 22 600 udatných bojovníků. Syn Uziho:...
1. Letopisů 7:4... Jišiáš. Všech pět byli vůdcové. Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani,...
1. Letopisů 8:28...vůdcové otcovských rodů, vůdcové zaznamenanírodopisech. Ti všichni bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu...
1. Letopisů 9:9...Jibniášova. Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů - samí vůdcové otcovských rodů....
1. Letopisů 26:31...a prací pro krále. Podle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém roce...
Nehemiáš 7:5...i prostý lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis prvních navrátilců a v něm bylo zapsáno...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |