Rodné

Hledám varianty 'rodné' [ rodným (1) rodný (1) rodnou (4) rodném (2) rodné (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 22:5... do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid...
Soudců 6:15...rod je v Manasesovi nejubožejší a sám jsemrodném domě poslední." "Ano, ale budu s tebou, takže...
Růt 2:11...tchyni a že jsi opustila svého otce, matkurodnou zem a odešla k lidu, který jsi předtím neznala. Kéž...
Píseň 3:4... dovedu ho do domu svojí matičky, ukážu mu svůj rodný pokojík! Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, při...
Píseň 8:1... milý můj, jsem je šetřila! Kéž bys mi býval rodným bratrem, z prsou matky kojeným! To bych na...
Jeremiáš 22:10... který odchází, protože se nevrátí a nespatří rodnou zem. Toto praví Hospodin o Šalumovi, synu Jošiášovu,...
Jeremiáš 22:26...Nabukadnezara a do rukou Babyloňanů. Tebe i tvou rodnou matku odvrhnu do cizí země, v níž jste se nenarodili...
Jeremiáš 46:16... Prý: ‚Pojďme utéct zpět ke svým lidem, do rodné země před krutým mečem!' Tam nazvou faraona, vládce...
Skutky 2:8...Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Parthové, Médové, Elamité a obyvatelé...
Skutky 7:20...Mojžíš. Byl překrásný. Tři měsíce ho chovalirodném domě, a když ho museli odložit, vzala si ho...

Slova obsahující rodné: rodné (2) rodném (2) úrodné (4) úrodném (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |