Rodili

Hledám varianty 'rodili' [ rodíte (1) rodit (11) rodím (1) rodily (4) rodili (2) rodila (5) rodí (12) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 3:16...útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on ti...
Genesis 6:1...Jáfeta. Když se lidstvo na zemi začalo množitrodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské...
Genesis 6:4...totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.)...
Genesis 10:21...Heberových synů, bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomci. Semovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad,...
Genesis 16:2...řekla: "Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otrokyní - snad získám syny skrze ni...
Genesis 18:13...Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco...
Genesis 20:17...Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti. Hospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře...
Genesis 22:24...Náchorovi Milka. Také jeho družka jménem Reuma rodila děti: Tebacha, Gachama, Tachaše a Maaku. Sára žila...
Genesis 29:35...Levi, Spojení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu...
Genesis 30:3...je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s ,  rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala...
Genesis 30:9...Neftalí, Můj boj. Když Léa viděla, že přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu...
Genesis 35:16...dál. Když byli nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli porodní bába...
1. Samuel 4:19...snacha, Pinchasova manželka, byla těhotná a měla rodit. Když uslyšela zprávu, že Boží truhla je v zajetí a...
Job 21:10...býk je plodný, nikdy neselže, jejich kráva rodí, o tele nepřijde. Jejich mladí mají volnost jako...
Job 38:29...rosné krůpěje? Z kterého lůna vyšel led? Kdo rodí jíní nebeské, když voda ztvrdne na kámen, povrch...
Job 39:1...bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snad, kdy rodí kamzíci? Bdíš nad laněmi, když sléhají? Počítáš měsíce...
Žalmy 144:13... oplývají veškerou potravou; naše ovce  rodí tisíce mladých, desítky tisíc na naše pastviny. Náš...
Přísloví 17:17...Přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení. Přišel o rozum, kdo rukou upíše se...
Kazatel 3:2...chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu vytrhat, čas...
Izaiáš 26:18... měli jsme bolesti, jen pouhý vítr jsme ale rodili: spásu jsme na zemi nezpůsobili, obyvatelé světa...
Izaiáš 33:11... teď se pozvednu a vyvýším! Těhotní senem, slámu rodíte; ohněm vás pohltí vlastní hněv. Národy budou spáleny...
Izaiáš 51:2...na svého otce Abrahama a na Sáru, jež vás rodila: Když jsem ho povolal, byl jen jediný, požehnal jsem...
Izaiáš 59:4... Doufají v nicotu, mluví lži, počnou trápenírodí neštěstí. Hadí vejce vyseděli, pavoučí sítě osnují....
Izaiáš 66:8...co podobného? Vznikne snad země v jednom dni? Narodí se národ v jeden okamžik? Jakmile však Dcera sionská...
Jeremiáš 4:31...křik jakoby ženy v bolestech, jako když matka rodí poprvé - křik sténající Dcery sionské, jež vzpíná...
Jeremiáš 13:21...spojence? Nepřepadnou bolesti jako ženu, když rodí? Ptáš-li se sama sebe: "Proč to potkalo?" - To za...
Jeremiáš 20:14...den, kdy jsem byl narozen! Den, kdy matka rodila, není požehnán! je zlořečený ten, kdo mému...
Jeremiáš 30:6...klid! Rozhlédněte se a ptejte se: Copak může muž rodit? Proč tedy vidím všechny muže s rukama na břiše jako...
Ezechiel 23:4...a její sestra Oholíba. Potom se vdaly za mnerodily mi syny a dcery. Ohola představuje Samaří a Oholíba...
Ezechiel 31:6...ptáci hnízdili v jeho koruně, pod jeho větvemi rodila všechna zvěř, v jeho stínu žily všechny mocné národy...
Jan 16:21... ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co...
Galatským 4:19...jsem u vás. Děti moje, znovu vás v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus. Chtěl bych...
Galatským 4:24...smlouvy. Jedna je z hory Sinaj a tak jako Hagar rodí své děti do otroctví. Tato Hagar představuje horu...
1. Timoteus 5:14... Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávalyrodily děti, vedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou...
Jakub 1:15...a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počnerodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. Nepleťte se,...
Zjevení 12:2... Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit. Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký...

Slova obsahující rodili: brodili (1) narodili (24) nenarodili (3) přebrodili (2) rodili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |